Είστε εδώ

Διορισμοί εκπαιδευτών

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Τρίκαλα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
2431023950
Email Επικοινωνίας: 
smy-tpee@army.gr
Περιγραφή Θέσης 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών), με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποπζημίωση.

Περίληψη προκήρυξης.