Είστε εδώ

Όροι Χρήσης

Για την εγγραφή ενός χρήστη ως μέλος του διαδικτυακού κόμβου των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων, η εγκυρότητα των οποίων είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο χρήστης - μέλος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Εάν ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται ο διαχειριστής χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους, γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους. Τα στοιχεία που καταχωρούνται από  τα μέλη δεν προορίζονται για διαφημιστικούς λόγους αλλά δύναται να χρησιμοποιηθούν από  το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για ιδία χρήση και σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

Το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ο χρήστης - μέλος λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists).  Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να μας ειδοποιήσει με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Δίκτυο μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.