Είστε εδώ

Προφίλ

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ξεκίνησε την λειτουργία του το 2007. Οι πρώτοι πτυχιούχοι ορκίστηκαν το 2011 και το 2014 ορκίστηκαν οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η σύνδεση των αποφοίτων μας με την αγορά εργασίας, η δικτύωσή τους και η υποβοήθησή τους σε θέματα σταδιοδρομίας, η επανασύνδεσή τους με το Τμήμα αλλά και η ενδυνάμωση της ταυτότητας και του έργου του Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποτέλεσαν τα βασικά κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο διαδικτυακός κόμβος.

Σκοπός του είναι η υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής και πληροφόρησης στους αποφοίτους του ΠΕΔιΣ μέσω μίας πλατφόρμας επαφών, συνεργειών και δράσεων που θα συνεισφέρουν, τόσο στην ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών των ίδιων των αποφοίτων, όσο και του ίδιου του Τμήματος μέσω της αναγνώρισης και αξιολόγησης επαγγελματικών αναγκών κι ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα οι απόφοιτοι  θα διατηρήσουν την σύνδεσή τους με το Τμήμα και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο ανοίγει ένας σύγχρονος δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Τμήμα και τους αποφοίτους του, καθώς οι απόφοιτοί μας μπορούν:

  • να βρίσκονται σε διαρκή διασύνδεση με το ΠΕΔιΣ, συνεισφέροντας ως απόφοιτοι στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, στη περαιτέρω διασύνδεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την αγορά εργασίας και στην ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, 
  • να ενημερώνονται για νέες θέσεις εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο διεθνών Οργανισμών και ΕΕ,
  • να αξιοποιούν την εξέλιξη και τη γενικότερη κινητικότητα των συμφοιτητών τους δημιουργώντας τόσο για τους ίδιους όσο και για τις επόμενες γενεές νέες ευκαιρίες και προοπτικές,
  • να ενημερώνονται για προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (δια βίου μάθηση),
  • να ενημερώνονται για όλα τα τελευταία νέα και τις δράσεις του ΠΕΔιΣ που τους αφορούν αλλά και
  • να αναζητήσουν παλιούς συμφοιτητές τους, στηρίζοντας παράλληλα πρωτοβουλίες επανασύνδεσης (reunion events).

 Επιπροσθέτως και  για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενδυνάμωση του επαγγελματικού προσανατολισμού αναρτώνται success stories πτυχιούχων του Τμήματος ως οδηγός και πηγή έμπνευσης για τους νεώτερους.

Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης δημοσιότητας η διαδικτυακή πλατφόρμα των αποφοίτων συνδέεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πως λειτουργεί…

Απόφοιτοι

Μετά από κάθε ορκωμοσία ξεκινάει η δημιουργία του προφίλ των αποφοίτων με τις βασικές προσωπικές πληροφορίες (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και πρόγραμμα σπουδών αποφοίτησης). Αποστέλλεται από το αρμόδιο γραφείο που λειτουργεί πλέον στο Τμήμα e-mail ενεργοποίησης λογαριασμού, ώστε μετά οι ίδιοι οι απόφοιτοι να διαχειρίζονται τον προσωπικό τους λογαριασμό εμπλουτίζοντας συνεχώς τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές τους. Ο κάθε απόφοιτος θα μπορεί να επιλέγει ποια από τα στοιχεία που απαρτίζουν το προφίλ του θα είναι δημόσια και ποια όχι.

Φορείς εργασίας

Όσον αφορά τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι φορείς εργασίας μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις αγγελίες τους περιγράφοντας τις ανάγκες τους σε προσωπικό στο σχετικό e-mail επικοινωνίας και θα αναρτώνται μετά από έγκριση από το αρμόδιο γραφείο. Όσοι απόφοιτοι αναζητούν εργασία θα λαμβάνουν γνώση με αυτοματοποιημένη επιστολή ενημέρωσης.Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει πληροφόρηση για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό είτε για διεθνή καριέρα είτε για καριέρα στην Ευρώπη.

Προς τους αποφοίτους μας….

Έτσι λοιπόν αγαπητοί μας απόφοιτοι ένα αίτημα του Συλλόγου Αποφοίτων έχει γίνει πραγματικότητα. Πρόκειται για το δικό σας χώρο ως αναπόσπαστο κομμάτι του Τμήματός μας. Η δυναμική του και η αποτελεσματικότητά του εξαρτώνται και από εσάς. Για το λόγο αυτό… μείνετε συνδεδεμένοι!