Είστε εδώ

Στέλεχος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων

ΚΕΠΑ
Πλήρης Απασχόληση
Θεσσαλονίκη
Email Επικοινωνίας: 
baraklia@e-kepa.gr
Περιγραφή Θέσης 

Η θέση Στελέχους Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Υποβολής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Έργων, περιλαμβάνει τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων που υλοποιούνται από το ΚΕΠΑ και συμμετοχή στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ.