Είστε εδώ

Βράβευση από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.)

Στις 17 Ιουλίου 2019 στην Αθήνα, η Επιτροπή Αξιολόγησης για τα ετήσια «Βραβεία ΕΟΠΕ – Κ. Παναγοπούλου» βράβευσε τον κ. Μητραλέξη Γεωργακάκο Σωτήρη, διδάκτορα του ΠΕΔιΣ, για τη διδακτορική διατριβή του ως τη 2η καλύτερη με το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ.

Η αξιολόγηση των εργασιών που πληρούσαν τις προδιαγραφές της προκήρυξης, πραγματοποιήθηκε από 12μελή Επιτροπή, την οποία εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Ε. επόπτευσαν ο Πρόεδρος κ. Συμεών Σιδηρόπουλος και ο Επιστημονικός Διευθυντής, Δρ. Θεόδωρος Φούσκας ενώ συμμετείχαν καθηγητές όλων των βαθμίδων (Επίκουροι, Αναπληρωτές, Τακτικοί).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Ε.