Είστε εδώ

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους

Κατηγορίες Νέου: 
Λέξεις Κλειδιά: 

 Υποτροφίες έρευνας και θερινών σεμιναρίων γλώσσας και πολιτισμού, στις χώρες  ΣΛΟΒAKΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ  και ΤΣΕΧΙΑ  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

1. ΣΛΟΒAKΙΑ

·         Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για έρευνα,

·         Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού.

 Πληροφορίες : https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/

 Καταληκτική ημερομηνία : 18.03.2019.

 

 2. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

·         Δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας.

 Πληροφορίες: http://eng.cmepius.si/, http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/.

 Καταληκτική ημερομηνία: 15.03.2019.

 

3. ΤΣΕΧΙΑ

·         Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 20/07/2019 έως 17/08/2019)

·         Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 20/07/2019 έως 18/08/2019).

 Πληροφορίες: https://pedis.uop.gr/pydio/data/public/e40aec.php και https://pedis.uop.gr/pydio/data/public/915856.php

Καταληκτική ημερομηνία : 15.03. 2019. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις υποτροφίες: https://pedis.uop.gr/pydio/data/public/3b76cd.php