Είστε εδώ

Φιοράλμπα Κόντραση

Η Φιοράλμπα Κόντραση είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο  University College of London - UCL (Αγγλία), με εξειδίκευση στο Development Administration and Planning. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο ΠΕΔις συμμετείχε στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και εργάστηκε ως ασκούμενη στη Μάλτα στην εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Paragon Europe. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης συνέχισε να εργάζεται στη Μάλτα στην ίδια εταιρεία για τα επόμενα 2,5 χρόνια ως Project Officer. Το αντικείμενο εργασίας της ήταν η σύνταξη και υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και θεματικών, σχηματίζοντας συνεργασίες με οργανισμούς από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Διαχειρίστηκε συνολικά 7 βραβευμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία και εφάρμοσε με μεγάλη επιτυχία στη Μάλτα και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Μέσα από το ΠΕΔιΣ και από ευρωπαϊκά προγράμματα έχει αναρτήσει βίντεο και άρθρα ενθαρρύνοντας νέους φοιτητές για  επαγγελματική πορεία στην ΕΕ και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (http://www.mobgae.eu/small-opportunities-are-often-the-beginning-of-great-enterprises-demosthenes/)